Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
拾坚 拾起 拾音
拾坚果
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[shi2 jian1 guo3] (珺绊狦) اغوز;اکوړ;اوغز;پرپاڼو;پوپانو;ترخه مڼه;تېربوړی;جوز;چارمغز;چغز;چغزي;غوز;ګګری;کاکوړه;کپڼۍ;ککوړه;مټاک;مټک;نټ;ډبري
[shi2 jian1 guo3 de5 ren2] (珺绊狦) ګاتړۍ