Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
持不 持久 持异 持有 持球 持续
持有 持有人
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 持有
[chi2 you3] (Τ) اټالول;اخته کول;اړېدنه;استدراک;اشغالول;برداشت;بوختول;بيړيولا ندنۍ برخه چې هلته مال اوسامان ايښودل كيږي;پاتې کول;پاتې کېدل;پانه;پايېدل;پښې کلکول;په ياد More…
[chi2 you3 ren2] (Τ) پلنډي;پنډي;حامل;حمل کوونکی;لرونکى;لرونکی;نيوونكى;مالک;څښتنه;هولډر;څښتن;قابض