Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
挑刺 挑战 挑衅 挑错
挑战
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 挑战
[tiao3 zhan4] (珼驹) احتجاج کول;اخطار;استثنا قايلېدل;اعتراض كول;بلسول;په سابقه يا جګړه فيصله كول;ټټر وهل;چلنج;دايراد نيول;دمسابقى دپاره بلنه او عام اعتراض;ډغره;مساپقې ته را بلنه;ننګول;چيلنج كول More…