Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
挤入 挤出 挤奶 挤满 挤进
挤进
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 挤进
[ji3 jin4] (澜秈) لای;( لكه ځان په بړستن كې );انرژي;اوډل;بدوهل;پټول;تاوول;چوڼل;چوڼلى;چين;چين وهل;ژوند;سېك;شاټوغى;نغښتل;چوهره