Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
捏碎 捏造
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[nie1] () پساڼی;چونګی;چيچنه;څاڅکى;څڅواکی;څڅوېکی;څک;څکواکی;څکونډاره;داړنه;درول;دړی;رېبل;رېودل;زرامی;زنزاوی;سکونډل;سکونډۍ;شوړ;شومی;قطره;كښېكښل;ګوپ;ګوټ;کپ;کتره;لتاړول;لو More…
2. 捏碎
[nie1 sui4] (窰) رېزګۍ;بسپه;(لكه دډوډۍ);اتام;بټ سوری;پڅاڼی;پساڼی;پمبه;پيسانی;توتنکی;ټوټه ټه كول;ټوټه ټوټه كېدل;خچوری;خڅوزی;زړی;كوچنۍ ټوټه;کسيا;ستو;کک;رېزه;پوټی
3. 捏造的
[nie1 zao4 e5] (硑) (په نكل كى);اتل;اريانوونكى;افسانوى;تخيلي;خيالى;دمبالغې ډك;نه منل كېدونكى