Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
授与 授意 授权 授粉 授精
授权
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 授权
[shou4 quan2] (甭舦) اجازه ورکول;حلالول;مامورول;مختارول;منظورول;مجازول;کالخوائي
2. 授权
[shou4 quan2] (甭舦) صلاحيت نامه;احیاکول;اختيار وركول;افيون;امر;بيمه کول;پر ذمه اخستل;پرسنده;په ذمه اخستل;په غاړه اخيستل;په غاړه اخيستل تضمينول;تامينول;تضمين;تضمينول;حكم;دلاسایي;ذمه More…