Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
排出 排去 排字 排序 排成 排放 排斥 排比 排气 排泄 排涝 排演 排球 排练 排钟
排序
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 排序
[pai2 xu4] (逼) ادامه بهتر;اډر;امر;انتظام;اوډنګ;اوډنه;اوډون;بولۍ;پرله پسې;پرله پسې والی;پله پسې توب;پله پسې والی;ترتيب;ترکه;تزک;تعاقب;تنظيم;حکم;خلافت;دمباله;رديف;روڼ;زمانې;زماني More…