Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
排出 排去 排字 排序 排成 排放 排斥 排比 排气 排泄 排涝 排演 排球 排练 排钟
selected terms: 17

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[pai2 chu1 wu4] (逼) اخراج;ايستنه;خارجونه;شړنه;شړون;شړونګ
[pai2 chu1 de5] (逼) (لكه له ميدان يا صحنې څخه);(له دنيا);باسل;برامد;بهرول;تيرېدنه;خارجېدل;خارجېده;خروج;دوتولار;سترګې پټونه;مخرج;مړينه;واته;وتل;وتنه;وتوځى;وتونځی;عزيمت;پند;رخصتي
3. 排去
[pai2 qu4] (逼) پر شا کېدل;ځان کښل
4. 排字
[pai2 zi4] (逼) استوارول;برابرول سمول;تحصيلول;تخليقول;تر تيبول;تركيبول;ترکيبول;تصنيفول;تنظيمول;ټولول;ثمردار;چوپول;دایېرول;راټولول;راغونډول;غلي كول;مرکبېدل;تاليفول;تدوينول;سازول;تراشل
5. 排字
[pai2 zi4] (逼) ترکيبول;تصنيفول
6. 排序
[pai2 xu4] (逼) ادامه بهتر;اډر;امر;انتظام;اوډنګ;اوډنه;اوډون;بولۍ;پرله پسې;پرله پسې والی;پله پسې توب;پله پسې والی;ترتيب;ترکه;تزک;تعاقب;تنظيم;حکم;خلافت;دمباله;رديف;روڼ;زمانې;زماني More…
7. 排成梯队
[pai2 cheng2 ti1 dui4] (逼Θ辫钉) قدمه;مقام
8. 排放
[pai2 fang4] (逼) خپرونګ;خورونه;خورېدنه
9. 排斥
[pai2 chi4] (逼ジ) اخراج;ايستنه;خارجونه;شړنه;شړون;شړونګ;محو;رفع;مخ نيوی
10. 排比
[pai2 bi3] (逼ゑ) توب;موازي;موازيتوب
11. 排气
[pai2 qi4] (逼) (لكه بوتل له هوا څخه);اخ و ټوخه ايستل‏‏‏;(‏‏‏‏له);تشول;خالى كول;خچ پچ كول;دانجن هغه نل يا لوله چه پخار يا لوګى ترى وځى;ستړىكول;ستومانه كول;ستومانول;ستومانېدل;لګول;له كاره More…
12. 排泄
[pai2 xie4] (逼) اطراح;خروج;فاضله;فضلات
13. 排涝
[pai2 lao4] (逼妩) پارچاو;اتلاف;اخ و ټوخه ايستل‏‏‏;(‏‏‏‏له);او به تر ېنه ايستل;ایراو;باچ;بای;بايلات;بايلنه;بېحاله کېدل;بېخوده کېدل;بېرانېدل;بېسده More…
14. 排演
[pai2 yan3] (逼簍) تكرارول;تمرين;ځګوارل;مشق ◊ [pai2 yan3] (逼簍) تكرارول;تمرين;مشق
15. 排球
[pai2 qiu2] (逼瞴) واليبال
16. 排练
[pai2 lian4] (逼絤) تكرارول;تمرين;ځګوارل;مشق
17. 排钟
[pai2 zhong1] (逼牧) ګنګړی;(لكه دساعت);اهنګ;دګګينړيو ياږ غږ غو جوړه چه دسند روپه وخت كى يې ږغوى;زنګ;زنګ وهل;شرنګول;ګونګړي شرنګول;کړنګول;کړنګېدل;نغمه;ګرنجهار;ګنګرو;ژرنګهار;ژرنګ;شڼهار;شرنګ