Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
提供 提升 提名 提溜 提炼 提示 提箱 提纲 提论 提请 提防
提升
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 提升
[ti2 sheng1] (矗ど) ابادونه;احداث;ارتاو;ارتقا;ارتېينه;اساس;اوسکارنه;بنسټ;بنياد;بوسکارنګ;پرمختګ;پرمختيا;په مخ بيونه;پورته كول;پېشروي;تاداو;تاسيس;ترفيع;ترقي;تغونه;تهداب;توغونه;توغېدنه;حوصله More…