Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
提供 提升 提名 提溜 提炼 提示 提箱 提纲 提论 提请 提防
selected terms: 14

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[di1] (矗) (دټوپك);(لښ);اخستل په زوره اخستل;استحصالول;باولل;بېول;پاتې کول;پاړمنج;پسې اخيستل;پښې;(پسې لوڅول);پکه باښه;په خوا پورې نيول;تچې;ترانزيت;تعقيبول;جار More…
2. 提供
[ti2 gong1] (矗ㄑ) کاشکې
3. 提供诸
[ti2 gong1 zhe3] (矗ㄑ窖) رازق;رزاق;روزي رسان;روزي رسوونکی;روزي ورکوونکی
4. 提升
[ti2 sheng1] (矗ど) ابادونه;احداث;ارتاو;ارتقا;ارتېينه;اساس;اوسکارنه;بنسټ;بنياد;بوسکارنګ;پرمختګ;پرمختيا;په مخ بيونه;پورته كول;پېشروي;تاداو;تاسيس;ترفيع;ترقي;تغونه;تهداب;توغونه;توغېدنه;حوصله More…
5. 提名
[ti2 ming2] (矗) تعيينول;ټاكل;ټاکل;فرمول كانديدول;ګمارل;کانديدول;معرفى كول;كانديدول;ګومارل;نومول
6. 提溜
[di1 liu5] (矗啡) (دټوپك);(لښ);اخستل په زوره اخستل;استحصالول;باولل;بېول;پاتې کول;پاړمنج;پسې اخيستل;پښې;(پسې لوڅول);پکه باښه;په خوا پورې نيول;تچې;ترانزيت;تعقيبول;جار More…
7. 提炼
[ti2 lian4] (矗芬) تصفيه;چاڼونه;چاڼېدنه;چاڼېده;چڼونه;نوږېدنه;صفاکاري
8. 提示
[ti2 shi4] (矗ボ) ( دستيج په سر لوبغاړو ته );ارمتى;اشاره وركول;انټر;اوسکارل;باټ ورکول;پارول;پر شا ټپول;په زغرده;په ګړندي توب;پورته كول;پيڅ پورته کول;پيمخی;تشکارول;تشويقول;تکاثف;تنبل;توبه More…
9. 提示台词者
[ti2 shi4 tai2 ci2 zhe3] (矗ボ籓迭) اشاره كونكى;پارونكى;تشويق ونكى
10. 提箱
[ti2 xiang1] (矗絚) بكس;بکس;چمدان;سفري بكس;سوټکېس;توڼۍ
11. 提纲
[ti2 gang1] (矗乎) (ديوى موضوع);آيډيا;توسند;چربه;حاشيه;خاکه;رېشا;سکېچ;شكل بندى;طرح;عمده مطالب;غټ ټكى;ګړ و بړ;مفردات;کانتور;تخطيط;مينوټ;اجمالاً;شبح;سرټكي;عمده مطالب شرحه كول;غټ ټكي;غټ ټكي بيانول More…
12. 提论
[ti2 lun4] (矗阶) ( جمع په صورت كې جايداد ملكيت );( حقوق اصل;(منطق );قضيه;;مقدمه
13. 提请
[ti2 qing3] (矗叫) ايل کېدل;تابع کول;تابع کېدل;تسليم كيدل;تسليمول;تسليمېدل;تن ورکول;څټ ګرول;خمېدل;سپارل;سر ټېټول;سر ور ته ټيټول;سلا ورکول;سلامي کېدل;شوغېدل;غاړه اېښودل;غاړه اېښول;غاړه More…
14. 提防
[ti2 fang2] (矗ň) اعتنا;التفات;باک;بېداري;پام;پام کول;پامته داري;پاملرنه;پتاڼ;پتڼ;پټن;پرداخت;پروا;پسونی;پښې;(پسې لوڅول);ترصد;توجه;څار;څار More…