Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
握力
2. 握力
[wo4 li4] (搐) اخاڼل;په منګول كى نيونه كلك نيونه;ډنډه;ښخوونکی;ضبط کول;ضبطول;قبضه کول;قنداغ;لاس نجتول;لېچی;دستګير;موټ;موټی;ګرفتارول