Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
搁在 搁浅
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[ge1 zai4 tai2 shang4] (懒) پيزاره;بوکلی;پايدان;پيډل;ستنه;ستون;مټه
2. 搁浅
[ge1 qian3] (懒睱) بوبری;سمندرکڅ;غاړه;فاتاليزم;کڅ