Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿

selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[hu2] (莠) اښکل;آښل;اغښل;امتزاج;خرابول;سره اخښل;سره ګډول;ضايع کول;ګډوډول;ګډول;ګډوله;ګرفتارول;متحدول;متحدېدل;مزجول;يو ځاى كول;اغږل;برهمول;ړقول;مختلط;ګډوډوالی;مخلوط;مزج ◊ [hu2] (莠) More…