Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
摘引 摘由 摘除
摘由
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 摘由
[zhai1 you2] (篕パ) بيا جاري كول;بيا شروع كول;بيالاس ته كول;تلخيص;خلاصه;سوانح;کېمنډلی;لب و لباب;لنډون;لنډيز;له سره نيول بيا پيل كول;تجديدول;تکرارېدل;بيا پيلول;له سره پيلول