Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
摩天 摩擦 摩登 摩西
摩擦声 摩擦的 摩擦身 摩擦音
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[mo2 ca1 sheng1de5] (集揽羘) جعفري;( دكړكۍ );پنجره;په سخو نيونه;ټنډورونه;خرچهار;خرچونه;دسيخوچوكاټ;زيږ ږغ;ګږ;کرچهار;کرچونګ;کرچونه;ناوړه ږغ;غرچى