Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
擦上 擦写 擦子 擦拭 擦痛 擦破 擦肥 擦黑
擦破处
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[ca1 po4 chu3] (揽瘆矪) ( دڅارويو );بګارول;په سر سرى توګه كرېدل;پوول;چوملک;چوڼلی;څرل;څرمن ايستل;څرول;څرېدل;څړل;سپك تماس كول;شوکاره;غونج;غونج More…