Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
故事 故土 故宫 故弄 故意 故里 故障
故障的
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[gu4 zhang4 de5] (珿毁) (سقوط);انډو خر;بدېدنه;پر اجزاو وېشنه;پريو تنه;جام;خرابتيا;خرابوالی;خرابونه;خرابېده;خرابي;ړنګتوب;ړنګونه;ړنګېدنه;ګډه وډه نڅاچه شور ما شور پكى ډير وى غو يمنډ;ګړوبېدنه;لو More…