Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
故事 故土 故宫 故弄 故意 故里 故障
selected terms: 9

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[gu4] (珿) (دتخته نرد);اسباب;پنچرول;په حق رسېدل;ټغر ټولېدل;ختمېدل;دپرې كولو اّله;دجوارۍ يا قمار دانى;دچكه پاودانې;رحلت کول;سر خوړل;فوت کېدل;ګاتى;ګتى;له نړۍ سترګې پټول;مړكېدل;مړل;مړه کېدل;نفس More…
[gu4 shi4 yuan2] (珿ㄆ) نقلچي;نکلاوو;څوڅلن;دروغجن;سره شريکول;سوړن;قوال;نقل چي;مجلسي;ناقل
3. 故土
[gu4 tu3] (珿) ټاټوبى;هيواد;پلرنى ټاټوبى;زېږنځاى
4. 故宫
[gu4 gong1] (珿甤) which housed the Imperial palace and offices (now the site of museums)
5. 故弄玄虚
[gu4 nong4 xuan2 xu1] (珿ト店) پټول;په تعجب كې اچول;ديوه شي پوهه مشكلول
6. 故意
[gu4 yi4] (珿種) ارادي;شعوري;عمدي;قصدي;مصلحت اندېشانه
7. 故意地
[gu4 yi4 de5] (珿種) د لاسه;قصدأ
8. 故里
[gu4 li3] (珿ń) ټاټوبى;هيواد;پلرنى ټاټوبى;زېږنځاى
9. 故障的
[gu4 zhang4 de5] (珿毁) (سقوط);انډو خر;بدېدنه;پر اجزاو وېشنه;پريو تنه;جام;خرابتيا;خرابوالی;خرابونه;خرابېده;خرابي;ړنګتوب;ړنګونه;ړنګېدنه;ګډه وډه نڅاچه شور ما شور پكى ډير وى غو يمنډ;ګړوبېدنه;لو More…