Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
效应 效忠 效率 效能
效能
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 效能
[xiao4 neng2] () اثر لرونکی;اغېزمن;اغېزناک;اغېزه کوونکی;اغيزمن;اهليت لرونکی;باكفايت;باکفايته;په ځاى اغيزه More…