Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿

selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[mi3] () آرام;آرامتوب;آرامتيا;آرامش;اسايش;اسوده;آسوده;بېغمه;پاسيفيک;پخشو;په روغه;په سوله سوله ييز;توخته;ټېکاو;چپيا;روغه غوښتونکی;سکون;سليم;سوکا;سوکاله;سوله ايز;صلح آمېز;قراري;كرار;کرار;کرار More…