Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
散光 散出 散射 散戏 散播 散文 散热 散页
散射
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 散射
[san3 she4] (床甮) تشتت;تفرقه;تيتوالی;تيتونه;تيتېدنه;تيتېده;خپورتيا;خورونه;خورېدنه;زننه;ښندنګ;ښندنه;ښنده;شننه;شيندنه;لوننه;نوستنه;نثار;تويونه;کټېدنه;غوړېدنه