Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
散光 散出 散射 散戏 散播 散文 散热 散页
selected terms: 9

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 散光
[san3 guang1] (床) دسترګي;هندارې او عدسييې بې نظمي چې څېره ښه نشي څيرولى او ديوې نقطې تصوير يو ټكى نه وي
2. 散出
[san4 chu1] (床) (لكه ورګ اوپوستكى);اچول;آغېل;بارک;بهول;بيول;بيېدل;پنا;پناه ځای;پناه ګاه;تبېله;تلول;توبول;تويول;تويېدل;جاري More…
3. 散射
[san3 she4] (床甮) تشتت;تفرقه;تيتوالی;تيتونه;تيتېدنه;تيتېده;خپورتيا;خورونه;خورېدنه;زننه;ښندنګ;ښندنه;ښنده;شننه;شيندنه;لوننه;نوستنه;نثار;تويونه;کټېدنه;غوړېدنه
4. 散戏
[san4 xi4] (床栏) منجر
5. 散播
[san4 bo4] (床冀) (لكه دميز دسر);(لكه ډوډۍ);(لكه كوچ);اخيړ;استوار;اشاعت;انتشار;اوارول;اوارېدل;آوارېدل;اوبجنول;اودي;اوږدول;اوږدېدل;اورښتۍ;بروټی;بوغبند;بېرته کېدل;بيچاڼه;پاشل;پالنګ پوښ;پرانيستل More…
6. 散文的
[san3 wen2 de5] (床ゅ) ساده ژبه;نثر;نشر;منثور
7. 散热
[san4 re4] (床荐) شعاعي;تابان;ځلکان;ځلندوکی
8. 散热器
[san4 re4 qi4] (床荐竟) (هغه اله چه دتودولو اوسړولودپاره استعماليږى);انګيټۍ;بخارۍ;تودلۍ;توښۍ;رېډېټر;ريډيټر;راډيېټر
9. 散页印刷品
[san3 ye4 yin4 shua1 pin3] (床珇) (دونو);رساله;رساله دوسيه;كمكۍ پاڼه;نشريه;انتباهنامه;پاڼه;اعلان;خبرپاڼه;خبرتيا