Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
数一 数不 数位 数字 数学 数据 数词
数据 数据库
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 数据
[shu4 ju4] (计沮) (کمپيوټر);ابتدايى معلومات چه دهغو په اساس نو ر حقايق لاس ته راتلاى شى;احوال;اخبار;اندازه;او داسې نور چې مونږ يې د امر په توګه پکار وړو;د کمپيوټر هغه لمړني حقايق او سوابق لکه More…
2. 数据
[shu4 ju4] (计沮) ګڼیال;عددي
3. 数据库
[shu4 ju4 ku4] (计沮畐) توکبنسټ