Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
数一 数不 数位 数字 数学 数据 数词
selected terms: 11

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[shu4] (计) (په دووزايت مګر ډير زيات نه);اوز;بېلابېل;جلا;څو;څوڅو ځانګړې;راز;رنګارنګ;ګڼ شمېر;متفرق;متفرقات;متمايز;يوڅو;يونيم
[shu3 yi1 shu3 er4] (计计) ( برجسته );استثنايي;برلاسی;برېدونکی;بولډال;بېرته پاتې;پاتى;پسمانده;تابعدار;ترشاپاتې;جيد;دتلى;شا ته پاتې;لاس بری;هسك;هغه حساب چه تصفيه شوى لانه More…
3. 数不清
[shu3 bu4 qing1] (计ぃ睲) بې حسابه;بې شماره;بې شمېره;بېحسابه;بېخرتې;کڼيا
4. 数位
[shu4 wei4] (计) ګڼیال;عددي
5. 数字的
[shu4 zi4 de5] (计) دشمير دګڼلو;عددي;کمي
6. 数学
[shu4 xue2] (计厩) مساوي والی;مقسوم عليه;مفروق منه;درياضي علوم;رياضي;رياضيات;شمېرپوهنه;متساوي السافين;مفروق;مضروب فيه;مستطيل;مقسوم;متناوب
7. 数学的
[shu4 xue2 de5] (计厩) درياضي;رياضي
8. 数据
[shu4 ju4] (计沮) (کمپيوټر);ابتدايى معلومات چه دهغو په اساس نو ر حقايق لاس ته راتلاى شى;احوال;اخبار;اندازه;او داسې نور چې مونږ يې د امر په توګه پکار وړو;د کمپيوټر هغه لمړني حقايق او سوابق لکه More…
9. 数据
[shu4 ju4] (计沮) ګڼیال;عددي
10. 数据库
[shu4 ju4 ku4] (计沮畐) توکبنسټ
11. 数词
[shu4 ci2] (计迭) رقم;عدد;عددى;عددي;ګړندر;ګڼيز;څلور;ويشت;لس;يوڅو;چهار;يودوه;شپږ;شپګ;نه لس;نه لسم;څوارلس;نولس;يک;تېرسو;ثانيه;نويشت;نويشتم;نوي يم;يواتيا;نه اتيا;نه اتيايم;يوولس;نه More…