Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
敷以 敷料 敷糊 敷衍 敷设
敷设地
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[fu1 she4 di4 lei2] (寂砞筽) استخراج;را ايسته;راکښنه;ښکنه;كان را ايستنه;كان كيندنه;کښنګ;کښنه;معادن;راکښه;نقب زني;دېپوزيت;لغم;سيلان;پيداوار;خارجېده;رايسته;خارجېدل;ماين ايښودنه