Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
文具 文凭 文化 文字 文学 文库 文明 文法 文盲 文竹 文职 文艺 文选
文盲
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 文盲
[wen2 mang2] (ゅ) ( بې سواده );امي;بنګوله;بې تعليمه;بې علمه;بې وقوفه;بېخبره;بېسواده;جاهل;د تا;شين امي;عامي;ګول;ناخوان;نالوستى;نالوستی;بې سواده بېسواده
2. 文盲
[wen2 mang2] (ゅ) بې تعليمي;بې سوادي بېسوادي;( بې سوادى );اميتوب;بېسوادي;نالوستيا;ناپوهي