Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
斤两
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 斤两
[jin1 liang3] (ょㄢ) تول;جوک;اثر;اثرکونه;آغېزه;اهميت;بار;بارول;تاثير;توله;ثقل;دتللو كاڼى;دتول اندازه;دتول سيتم;دجاذبې More…