Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
新东 新位 新信 新大 新娘 新年 新教 新生 新郎 新闻 新鲜
新鲜
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 新鲜
[xin1 xian1] (穝翧) تاندتيا;اوموالی;برنده;تازګي;تازه ګي;تازه والی;تروتازګي;جوبن;ځلميتوب;ځوانتوب;ځواني;خازه;زلما;زلميتوب;زلمينه;ژڼيتوب;شباب;طراوت;ښاليزي;لندبل;اوبلن توب;سمسورتوب;نزهت;نوی والی More…