Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
新东 新位 新信 新大 新娘 新年 新教 新生 新郎 新闻 新鲜
selected terms: 15

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[xin1 dong1 xi5] (穝狥﹁) اخرنی;آخرى;اخری;آخري;آخرين;حادث;خاتم;لست;متأخر;وروستی;وستری;اخير;راوروسته;مدرن
[xin1 wei4 zhi4] (穝竚) (ګرامر);دجراواضافت تورى;
3. 新信徒
[xin1 xin4 tu2] (穝獺畕) هغه څوك چه لومړى تر عيسايى كېدو دعيسوى عقيدې تعليمات اخلى
4. 新大陆
[xin1 da4 lu4] (穝嘲) ريحان
5. 新娘
[xin1 niang2] (穝甉) جنجۍ;مشاطه;ناوې;منسوبه;بابۍ;عروس;مېړوښه
6. 新年
[xin1 nian2] (穝) نوروز;مسيحي;نوی
7. 新教的
[xin1 jiao4 de5] (穝毙) پروتستان;( معترضين );پروټسټانټ;عيسويانو دمذهب هغه ډله چې دلو تر په مشرۍ او لارښونه دزړى كليسا او درومن دكليسا دمذهب په خلاف يې اعتراض درلود
8. 新生
[xin1 sheng1] (穝ネ) نوی زېږولئ;نوزاد;زېږېدلئ
9. 新生事物
[xin1 sheng1 shi4 wu4] (穝ネㄆ) بل;تازه;ټاکر;جديد;حادث;خامکار;عصري;غيره;کم تجربه;ماډرن;مبتدي;ناړيک;نواموز;نوکاره;نوکی;نوى;نوی;تازه دم;طري;مجدد;کوره;ي
10. 新郎
[xin1 lang2] (穝) خانه دار;زوم;کوروالا;کوزده وال
11. 新闻媒体
[xin1 wen2 mei2 ti3] (穝籇碈砰) خبري رسنۍ
12. 新闻学
[xin1 wen2 xue2] (穝籇厩) روزنامه نګاري;ژورناليزم;ليكنه;نامه نګاري;ورځپاڼه
13. 新闻法
[xin1 wen2 fa3] (穝籇猭) دمطبوعاتوقانون
14. 新闻片
[xin1 wen2 pian4] (穝籇) دخبرو څرخ;يوخوځيدونكى څرخ چې ورځنۍ پيښى ښيى;خبري فلم
15. 新鲜
[xin1 xian1] (穝翧) تاندتيا;اوموالی;برنده;تازګي;تازه ګي;تازه والی;تروتازګي;جوبن;ځلميتوب;ځوانتوب;ځواني;خازه;زلما;زلميتوب;زلمينه;ژڼيتوب;شباب;طراوت;ښاليزي;لندبل;اوبلن توب;سمسورتوب;نزهت;نوی والی More…