Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿

selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[jing1] (避) اوڅار;ايسند;بار نامه;بارز;بديهي;بېوره;جلوس ايستل;جلي;جوت;جېبي;چليګر;چين;حرف;(د تړاو);څرګند;څرګندول;دسپرليو لست;ده باشي;راوړل;رډ بډ;رغ;رک;روښانه;زلال;ښكاره;ښكاره كول;شين More…
2.
[jing1] (避) بيرغ;بربری;بزېری;بيراغ;بيرق;پرچم;پرخم;توغ;جنډه;جنډۍ;رپی;علم;نښان هغه بيرغ چه په دوولكړو پورې تړل شوى وى;نشان;طوغ;طغ;رپى;پايلامه;جهنډا;نـښان;نښه