Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
旱灾
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 旱灾
[han4 zai1] (╝) تنده;تنګى وچ والى;دوکال;ډکال;ډوکال;روړه;سوكړه;سوکړه;ګوټ;لږوبه;وچكالى;وچکالي;خشکي;ساړ