Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
昂扬 昂贵 昂首
昂首阔
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[ang2 shou3 kuo4 bu4] (溜˙) ( غبر ګو پښو);پرتکې وهل;پړتېدل;په جو تو;ترپکې وهل;ترپله;ټوپ;ټوپ وهل;ټيټکې وهل;خنجکې وهل;خينجکې وهل;دانګ;دانګنه;غورځنګ;غورځی;غورزنګ
[ang2 shou3 kuo4 bu4 zhe3] (溜˙) باټې کول;باټې وهل;باټي وهل;باټي ويشتل;پرړې وهل;په ډپ تلل;په غرور تلل;په نازتلل;پوسکۍ ويشتل;ځان ښکاره کول;ځان ښودل;خودنما;خيال کول;غورې کول;لاپى کول;لافي More…