Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
昏厥 昏庸 昏昏 昏晕 昏眩 昏迷
昏厥
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 昏厥
[hun1 jue2] (持) اسکېرلى;الدنګ;ايجړا;ايروپز;ايڼ;بارجامه;بته;برتو;بزدله;بزغنجر;بګوړه;بها;بوختول;بې حاله;بې ځواکه;بې زړه ډارن;بې سېكه;بې سېکه;بې شيمې;بې طاقته;بې غيرته;بې قوته;بې کونګه;بې More…