Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
昏厥 昏庸 昏昏 昏晕 昏眩 昏迷
昏晕
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 昏晕
[hun1 yun1] (穡) اغما;بې سدتيا;بېحالي;بېخودي;بېسدي;بېهوښي;پهېر;تذبذب;ترديد;دوه زړه توب;دوه زړي;زړه نا زړه توب;عاجزي;واکنه;سکارت;ګيچ