Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
易信 易受 易变 易忘 易怒 易生 易读 易货
易受影
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[yi4 shou4 ying3 xiang3 zhe3] (紇臫) اغيزه منونكى;جوړ;حساس;ژراخستونكى;مستعد;منونى;نرى زړى;وړ;آماده;اغېز _ منونكى;تيار;چمتو;ژراخيستونكى;منونكى