Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
春天 春梦 春药 春风
selected terms: 4

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[chun1 tian1 de5] (琄ぱ) پسرلی;چينه;کونډه;څوړمنی;فنر;جلاله;کمانۍ;بهار;(لكه دموږك تلل يافنر);(لكه فنر);ار;ارتجاعي;ارتجاعيت;ارغوچکه;ارغوچېدل;ارغوشتکه;الستيکيت;ايستل;بچه More…
2. 春梦
[chun1 meng4] (琄冠) توهم;خيال;غولوونكى;نظر;وهم
3. 春药
[chun1 yao4] (琄媚) شهواني;شهوتي;مبهي
4. 春风一度
[chun1 feng1 yi1 du4] (琄) جماع;جنسي مقاربت;خانه داري;غو;کورداري;مباشرت