Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
晒印 晒台 晒图 晒干 晒斑 晒熟
晒台
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 晒台
[shai4 tai2] (盼耰) ( دكوڅې تر سطحې );پرې ايستل;پرېيستل;تنګاجه;تنګاچه;تنګاڅه;تيراس;چوتره;چوکول;چونتره;څملول;دکانچه;دوكانچه برنډه;دونکاچه;دېره;ډاګۍ;ډبډ;ډييه;را پرې More…