Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
晒印 晒台 晒图 晒干 晒斑 晒熟
selected terms: 6

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 晒印
[shai4 yin4] () کاپي نويسي;کاپي کاري;استنساخ;تقليدي;کاپي کول;نقل;نقل ګير;تقليد;نسخ
2. 晒台
[shai4 tai2] (盼耰) ( دكوڅې تر سطحې );پرې ايستل;پرېيستل;تنګاجه;تنګاچه;تنګاڅه;تيراس;چوتره;چوکول;چونتره;څملول;دکانچه;دوكانچه برنډه;دونکاچه;دېره;ډاګۍ;ډبډ;ډييه;را پرې More…
3. 晒图
[shai4 tu2] (瓜) طرح;نقشه
4. 晒干
[shai4 gan1] (盼) ( دمشكلاتو سره );اموخته كول;بلدول;خوندوركول;روزګار;زمان;زمانه;ساتل;عادتول;فصل;مساله اچول;موسم;وچول;پسل;مهال;حين
5. 晒斑
[shai4 ban1] (盼闯) جل;جل وهنه;سوران;لمر سوزول;لمر وهنه;لمرسوى;لمروهل;لمروهلى
6. 晒熟
[shai4 shu2] (盼剪) جل;جل وهنه;سوران;لمر سوزول;لمر وهنه;لمرسوى;لمروهل;لمروهلى