Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
晤面
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[wu4] (编) ( سره );اجوتېدل;انتظارايستل;برابرېدل ليدل;پنډال;په ځاى كول;تجربه كول;تيرول;جنګ كول لګېدل;راغونډېدل;سترګې سپينېدل;سره پيژندل;سره ټولېدل;سره جنګېدل;سره لګېدل;سره ليدل;سره ورتلنه;ښکر په More…
2. 晤面
[wu4 mian4] (编) خبرې اترې;خبري اتري;ليدنه كتنه;مركه;مرکه;مرکه کول;مصاحبه;مصاحبه کول;مکالمه;تفحص;کتنه;ملاقات;مركه كول