Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
晦气
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[hui4] (扁) شپه;شب;بېګاته;تروږمۍ;تياره;شپېنى;شپنى;ليله
2. 晦气
[hui4 qi4] (扁) اسفناکه;اسكيرلى;افسوسناک;اکرب;ببغی;بدبخته;بدپلى;بدچانسه;بدقسمته;بدمرغه;بدنصيبه;بوډي;بې بخت;بې بخته;بې طالع;بې نصيبه;پاړه;توربخته;توربختی;سپېرمخی;سپيره;سياه بخت;کم بخته;کم More…