Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
暂时
selected terms: 4

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[zan4] (既) په موْقتي توګه;دڅه وخت دپاره;موقتأ;موقتاً;وقتاً;موقت
2. 暂时
[zan4 shi2] (既) په موْقتي توګه;دڅه وخت دپاره;موقتأ;موقتاً;وقتاً;موقت
3. 暂时得救
[zan4 shi2 de2 jiu4] (既眔毕) (لكه دسزا;امان;او مجازاتو);بښنه;توفيق;ټال;ټالول;ټالونه;ټالېدنه;ټالېده;جمال;ځنډول;ځنډونه;خرام;دلبري;شاته اچونه;عفو;عفوه;فضل;فيض;لارغه;لطف;مهلت
4. 暂时的
[zan4 shi2 de5] (既) پيلوټ;طياره ران;الوتاند;برابرول;بيړۍ وزان;پايلوټ;جازوان;جاله وان;جهازوان;چلول;دالوتكې چلوونكى;دبيړۍ او الوتكې چلول;رهنمايي کول;طياره وان;قيادت More…