Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
曝光 曝露
2. 曝露
[pu4 lu4] (胣臩) (لكه او سپنه چه اورته ور څرمه شى);اوڅارول;بر بنډول;برسېرول;په ډاګه کول;تر اغېزې لاندې را وستل;جوتول;څرګندول;د ورا کول;دور څرمه كول;ډاګه;(په);کول;ډاګيزول;را سر بېره More…