Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
替换 替罪
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 替换
[ti4 huan4] (蠢传) (ديوه مايع);بر طرفى;ځاى نيونه;حجم يا وزن;خلع;عزل;عوض کونه;ظرفيت
[ti4 zui4 yang2] (蠢竜ο) په پردى ونج كى تللى;د بل په ټګ كى تللى;د بل په ډنډ كى تللى;د قربانى ګډورى;دبل په ډب كى تللى;دبلاډال;دبلاډالګرځول;دقربانۍ ګډورى;دقُربانۍ ګډورى