Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
期刊 期望 期票 期颐
selected terms: 4

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 期刊
[qi1 kan1] (戳) دوراني;فصلي;موقوته;نوبتي;وارى;وڼۍ;اخباري;مجله;اوونيزه او بله هره چاپي خپرونه چې دورځپاڼې په څېرپرله _ پسې نه خپرېږي ;په وار;مهالنۍ
2. 期望
[qi1 wang4] (戳辨) امته;امه;امېد;اميد;اميدواري;انتظار;اومېن;پېشدستي;پېشګويي;تمه;تو قع;توقع;چسپانتيا;طمع;هيله;چارچشم;امل;امېدواري;آرزو;اعتماد
3. 期票
[qi1 piao4] (戳布) لاس نيوى
4. 期颐的
[qi1 yi2 de5] (戳繹) سل كلن سړې يا ښځه