Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
未上 未了 未免 未决 未加 未卜 未婚 未定 未开 未成 未料 未来 未武 未爆 未知 未确 未耕 未被 未遂 未验
未免
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 未免
[wei4 mian3] (ゼ) البته;بس;بلکه;بلکې;په بل عبارت;په پوره ډول تريوى اندازى;په خوښه;په زياته اندازه;په غوره توګه;پوټی;حقيقتاً;لږ شانته;لږ شانې;لږ غوندې;لږڅه;لږکوټي;لکوټي;له بلى More…