Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
朴素 朴质
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[pu3 su4 de5] (倦) ارا;ايديالي;بسيط;بوب;بوبه;بې تکلفه;پاك;پاک لمنه;پاکلمنی;پالوال;پرهېزګار;پرهيزګار;چاندي;څپ;خالص;ډيکټاټوري;ساده;سپېڅلې;سپېڅلى;سپېڅلی;سپين لمنې;سچ;سوتره;سوچه;سوچه باكره پاك More…
2. 朴质
[pu2 zhi4] (倦借) (اصط);(سړى);(لكه سوچ درواغ);احمق;اسان;آسان;اسانه;آسانه;انايي;بادوکی;بدغونی;بډبول;بسيط;بې پردې;بې تصنعه;بې تکلفه;بې تکليفه;بېړا;بېعقل;بيړا;پوست More…