Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
机会 机关 机制 机动 机密 机床 机心 机敏 机枪 机械 机灵 机理 机能 机要 机轴 机遇
机密
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 机密
[ji1 mi4] (诀盞) څله;يقين والی;اتبار;اطمينان;اعتبار;اعتماد;باور;بهروسه;ټينګوالی;خاطرجمعي;د زړه راز;ډاډ;ډاډمني;رازداري;زړور توب;مثبتيت;همرازي;وړيا;ويسا;ډاډينه;ساويسا;خاطر جمعي;پوړاينه;يقين;پرده More…