Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
杂工 杂志 杂种 杂货 杂项
selected terms: 7

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[za2] (馒) اښکل;آښل;اغښل;امتزاج;خرابول;سره اخښل;سره ګډول;ضايع کول;ګډوډول;ګډول;ګډوله;ګرفتارول;متحدول;متحدېدل;مزجول;يو ځاى كول;اغږل;برهمول;ړقول;مختلط;ګډوډوالی;مخلوط;مزج
2. 杂工
[za2 gong1] (馒) ګوډباڼی;پلنډي;( جوالي );بارکښ;بې بختي;پنډوک مار;پنډى;پنډي;جوالي;چوکېدار;حارس;حافظ;حامل;حمال;حمل کوونکی;څوکيدار;څوکيوال;دربان;دروازه وان;دړوانچي ددروازي ساتونكى;دهوټل خدمتګار More…
3. 杂志
[za2 zhi4] (馒粁) ( لكه دتوپك );اټ;امبارخانه;پلورنځی;تجارتځى;تجارتخانه;تحويلخانه;ترکهار;جاغور;جبه خانه;ججوره;ججوری;جريده;جعبه;خانه;درويړه انبار;دوراني;مجله;مخزن;مغازه;مهالنۍ;مهالنی;موقوت;موقوته More…
4. 杂种动物
[za2 zhong3 dong4 wu4] (馒贺笆) (په تيره برګ اس);ابلک;برګ;برګ څاروى;رنګارنګ;پټار;چينی;چوپر;چرګ برګ;چرګ;ابلق;ګږ
5. 杂货
[za2 huo4] (馒砯) کيراڼه;پرچون
6. 杂货商
[za2 huo4 shang1] (馒砯坝) بقال;دخواراكى شيانو خرڅوونكى;عطار
7. 杂项
[za2 xiang4] (馒兜) ارجل;بخن بخن;بېلابېل;خېل;ډول ډول;راز راز;راز;رقم;رنګ په رنګ;رنګارنګ;قسم قسم;قسماقسم;ګډوډ;لوی لوی;متفرق;متفرقات;متفرقه