Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
杏仁 杏树 杏色
selected terms: 4

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[xing4] () ( زردالو );بمبته;دمندتې ونه;زردالو;مندته;زردآلو
[xing4 ren2 de5] (く) بادام;لښتی;لوښتی;ورښتى;ورښتی;ورلښتى;ورلښتی;لوزه;لوزي
3. 杏树
[xing4 shu4] (攫) ( زردالو );بمبته;دمندتې ونه;زردالو;مندته;زردآلو
4. 杏色
[xing4 se4] (︹) ( زردالو );بمبته;دمندتې ونه;زردالو;مندته;زردآلو