Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
束缚
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 束缚
[shu4 fu4] (碛) اتكړۍ;چېن;چېنل;ځولنې کول;دوسپنه;زنځير;زولنه;کړۍ;لېړ;ولچك ځينځير;هټکړۍ
2. 束缚
[shu4 fu4] (浚) زنځير;(په ځنځير);بهير;بيير;په بند كې اچول;په ځنځير تړل;چېن;چېنل;ځنځير;دمباله;دوسپنه;زولنه;سره تړل;سريال;سلسله;لړ;لړه;لړۍ;لېړ;يو لړ پيښى;يو لړ غرونه په ځنځير تړل;پيکل;قيدول;قيد More…